Fabryka Muzyki

Sienna 41 - przestrzeń artystyczna muzyków


Sienna 41 Studio
Here you will find information about a convenient connection of public transportation

Your name (required)
Your email (required)
Contact phone number
Subject
Your message

Attachement

Stay in touch

Say hello to us, ask a question, express your opinion. We are happy to hear what you have to tell us!

Contact details

Fundacja Fabryka Muzyki
Sienna 41/76, 00-121 Warszawa
tel. 883-10-10-80
mail: kontakt@fundacjafabrykamuzyki.pl

Registration data

KRS 0000449238

Fundacja Fabryka Muzyki wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449238

Bank account

Idea Bank (BIC: IEEAPLPAXXX)

(PL) 40 1950 0001 2006 0735 1739 0002