Fabryka Muzyki

Sienna 41 - przestrzeń artystyczna muzyków


Sienna 41 Studio
Here you will find information about a convenient connection of public transportation

  Your name (required)
  Your email (required)
  Contact phone number
  Subject
  Your message

  Attachement

  Stay in touch

  Say hello to us, ask a question, express your opinion. We are happy to hear what you have to tell us!

  Contact details

  Fundacja Fabryka Muzyki
  Sienna 41/76, 00-121 Warszawa
  tel. 883-10-10-80
  mail: kontakt@fundacjafabrykamuzyki.pl

  Registration data

  KRS 0000449238

  Fundacja Fabryka Muzyki wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449238

  Bank account

  Idea Bank (BIC: IEEAPLPAXXX)

  (PL) 40 1950 0001 2006 0735 1739 0002