Kompozytor, dyrygent, organista, gregorianista


Osiągnięcia artystyczne


Jest absolwentem Akademi Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (organy – Magdalena Czajka, dyrygentura – Sławek A. Wróblewski, śpiew gregoriański – ks. Kazimierz Szymonik). Jest absolwentem Conservatorio di Musica A. Casella w L’Aquila we Włoszech (kompozycja, organy, śpiew gregoriański) oraz Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie (śpiew gregoriański – Alberto Turco, Daniel Saulnier).
Jest wykładowcą na kierunku Muzyka Kościelna na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W 2012 obronił pracę doktorską zatytułowaną Topos romano-frankoński. Aspekt wykonawczy na przykładzie wybranych utworów. W 2013 roku zainicjował i kieruje Studium Śpiewu Gregoriańskiego w Niepokalanowie.
Uczestniczył w kur­sach śpiewu gre­go­riań­skiego, które pro­wa­dzili mistrzo­wie tej klasy, co Nino Albarosa (Cremona), Johannes B. Göschl (München), Kees Pouderoijen (Vienna), Franz Karl Praßl (Graz), Federico Bardazzi (Firenze), Giovanni Conti (Lugano), Heinrich Rumphorst (Berlin). Prowadzi oży­wioną dzia­łal­ność na polu pro­pa­go­wa­nia śpiewu gre­go­riań­skiego poprzez kursy, kon­certy i uro­czy­ste litur­gie w kraju i zagranicą.
Koncertuje jako soli­sta, kame­ra­li­sta i akom­pa­nia­tor. Bierze udział w pra­wy­ko­na­niach utwo­rów współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów pol­skich, a nie­które z nich zostały zare­je­stro­wane na pły­tach CD.
W latach 2003-2013 roku pełnił funkcję organisty i kantora w Kościele Akademickim św. Anny przy Trakcie Królewskim w Warszawie.

Jest człon­kiem wło­skiej i pol­skiej sek­cji Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Laureat wielu konkursów kompozytorskich.

Projekty muzyczne


Jest I dyrygentem Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Założyciel, dyrektor artystyczny oraz dyrygent zespołu Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, z którym w 2011 roku wygrał 59. Międzynarodowy Konkurs Polifonico „Guido d’Arezzo”.
Dyrektor Artystyczny Legnickiego Conversatorium Organowego – festiwalu współczesnej muzyki kameralnej i organowej, który promuje młodych kompozytorów i wykonawców.
W ramach koncertu STABAT MATER współpracował z Włodkiem Pawlikiem, fenomenalnym pianistą, jedynym polskim muzykiem uhonorowanym nagrodą GRAMMY, dyrygując chórem Salezjańskich Szkół Muzycznych w Lutomiersku – koncert odbył się w 2014 roku w 100 rocznicę Józefa Chełmońskiego.

Dowiedz się więcej


Clamaverunt Iusti – Chór gregoriański – oficjalna strona