Rezerwacja i korzystanie z sal prób muzycznych jest równoznaczne z oświadczeniem znajomości i akceptacją poniższego regulaminu. Oświadczasz również, że będziesz użytkował sprzęt i wyposażenie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 1. Najem
Wynajem sali jest możliwy tylko po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, smsowej lub mailowej. Konieczne jest potwierdzenie rejestracji ze strony Fabryki Muzyki.
§ 2. Czas najmu
Masz prawo do korzystania z sal prób i ich wyposażenia w czasie określonym rezerwacją. Po upływie tego czasu, masz obowiązek opuścić studio i pozostawić sprzęt oraz pomieszczenia w stanie nie pogorszonym.
§ 3. Odwołanie lub zmiana terminu
Masz możliwość odwołania lub zmiany terminu rezerwacji:
– bez żadnych konsekwencji: na co najmniej dzień wcześniej przed terminem zarezerwowanej próby (jeżeli poprzedniego dnia, to do godz. 20:00),
– z potrąceniem 100% ceny: na mniej niż dzień przed jej terminem (jeżeli poprzedniego dnia, to po godz. 20:00).
§ 4. Odpowiedzialność
W trakcie trwania najmu ponosisz odpowiedzialność materialną za salę oraz użytkowany sprzęt, będący na wyposażeniu Fabryki Muzyki. Szkody wynikające z ewidentnej Twojej winy skutkują koniecznością pokrycia opłat naprawy.
§ 5. Informacja
Masz obowiązek niezwłocznego powiadamiania o ewentualnych nieprawidłowościach w działaniu oraz niewłaściwym stanie sprzętu. Jeśli potrzebujesz pomocy – poinformuj nas.
§ 6. Napoje
W salach obowiązuje zakaz wnoszenia napojów. Jedyny wyjątek stanowi woda w zakręcanych butelkach. Kawę, herbatę i inne napoje możecie pić w salonie lub na zewnątrz Studia.
§ 7. Używki
W salach, a także na terenie Studia Sienna 41 obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu oraz palenia tytoniu. Zażywanie innych używek jest również zabronione. Studio Sienna 41 wyposażone jest w wentylację, nie stosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń będzie skutkowało zakończeniem najmu, nałożeniem kary 100 zł, pokryciem kosztów czyszczenia rekupertora oraz wymiany filtrów wentylacji.
§ 8. Kary
Łamanie regulaminu skutkować będzie brakiem możliwości korzystania ze Studia na czas nieokreślony, lub nałożeniem umownych kar finansowych.